apt NEWS


15.07.2019

apt Extrusions in Monheim (D) opens its doors on September 19th, 2019


The Long Night of the Industry (orig. Lange Nacht der Industrie) has enjoyed an increased popularity since its start nine years ago. In 2019, apt Extrusions GmbH & Co. KG in Monheim (D) will repeatedly participate. On September 19th, the company is opening its doors for interested visitors for the fifth time. “During the previous times, we have had many interesting conversations with visitors. We are therefore delighted to participate this year again.” says Thomas Boddenberg, Managing Director of apt Extrusions GmbH & Co. KG.


After a short company presentation, visitors will be equipped with safety glasses and ear protectors. Followed by a factory tour, guests will get to know the whole production process, from raw material to processing and finishing of aluminium profiles. Visitors will experience firsthand how exciting and responsible working in a production plant is and how modern and innovative production processes are.


Are you interested in participating? Registrations are open via the following website: https://www.langenachtderindustrie.de/regionen/rhein-ruhr/


18.03.2019

apt Group: Evropský lídr v povrchové úpravě


Aktuální vydání německého odborného průmyslového magazínu „Alumunium Kurier“ publikované 14. 03. 2019 zahrnuje zvláštní přílohu na téma povrchová úprava. Součástí této přílohy je také článek o skupině apt a jejích zkušenostech s povrchovou úpravou (zejména s eloxováním a práškovým lakováním). Zároveň jsou zde zmiňována témata, jako je trvalá udržitelnost, tvorba přidané hodnoty, velikost podniku a jeho produktová rozmanitost. 


Článek v původním německém znění si můžete přečíst zde (pdf).


04.01.2019

Šťastný nový rok!


apt Group přeje Vám a Vašim rodinám šťastný nový rok a úspěšný start roku 2019. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci s Vámi!


Bernd Schäfer, CEO apt Group, Monheim am Rhein

03.08.2018

apt: Moderní technologie pro nejvyšší požadavky na kvalitu

 

Ve vydání Aluminium-Praxis z 3.8.2018 byl zveřejněn rozhovor s Berndem Schäferem, CEO skupiny apt. Pod titulkem „Nejmodernější technologie pro nejvyšší požadavky na kvalitu“ referuje odborný časopis o strategickém zaměření společností apt skupiny.

 

Úplnou verzi článku v německém jazyce najdete zde (pdf).

 


15.03.2018

apt Group investuje do nejmodernější technologie lisování

 

apt Group patří se svými podniky na extruzi hliníku nacházejícími se v Monheimu nad Rýnem a v nizozemském Roermondu a s roční kapacitou 80,000 tun k evropské špičce výrobců hliníkových profilů. Kompetence skupiny rozšiřují dva moderní podniky na další zpracování, jeden v Eckentalu a druhý v Chebu/ČR. Na obou místech se vyrábí produkty pro zákazníky z Automotive, pro výrobu osobních automobilů, užitkových vozidel, a rovněž pro průmyslovou zakázkovou výrobu.

V lednu 2018 byl v Monheimu lis o tlaku 20 MN nahrazen moderním lisem „Kurzhub-Frontlader“ od SMS se silou 27 MN. K tomu byla ještě zrekonstruována bloková pec. V obou podnicích se navíc investovalo do nových automatických pil.

 

„Navzdory značným překážkám v Německu a Nizozemsku, které byly způsobeny hlavně vysokými náklady na energii a personálními náklady, investovala apt do nejmodernějších technologií a celou situaci dobře zvládla,“ vysvětluje Bernd Schäfer, jednatel skupiny.

Lis se silou tlaku 27 MN splňuje dokonce ještě větší nároky trhu, než lis předchozí. Rovněž byl upraven průměr lisovací hlavy tak, aby se co nejlépe využila účinnost lisu. Jedním z důvodů je, že lis s takto upravenou hlavou odpovídá parametrům lisu P27 v Roermondu. Oba systémy se tak mohou v případě potřeby vzájemně zastoupit a doplnit.

 

Společně s novým lisem P27 byla v apt vůbec poprvé instalována také indukční pec. Další novinkou je používání horké blokové pily na nových zařízení. Společnost vidí v kombinaci vnitřního vedení indukční pece, nového lisu a intenzivního chlazení vzduchem následující výhody:

 

Indukční pec se vyznačuje přesnou regulací teploty, čímž je zajištěna konzistentní kvalita produktu. Bloková pila je méně náchylná k poruchám, navíc řeže s větší přesností, proto můžeme mít větší přehled o spotřebě materiálu. Kromě toho je také blokový zásobník pily efektivnější z logistického hlediska. K lisu může být dopraveno najednou až 150 prutů/tyčí a proces pořád poběží automaticky.

 

Nový lis nabízí také značné výhody: Lineární vedení raznice a zdvihače vede k maximální spolehlivosti procesu a díky instalaci obzvláště rychlé hydrauliky dosáhneme maximálního možného omezení neproduktivních časů. Lis je vybaven systémem Ecodraulic - inteligentním automatickým systémem start/stop, který je schopný vypnout nepoužívané hydraulické čerpadlo a v případě potřeby jej znovu zapnout. Průměr bloku se zvýšil na 215mm, čímž se také zefektivnil nejen nákup, ale i logistika.

 

Extrudované profily dosahují díky intenzivnímu chlazení vzduchem lepších mechanických vlastností, což zajišťuje optimální vlastnosti chlazení u asymetrickém řezů a větší flexibilitu u náročnějších slitin. Díky tomuto „odlehčení" se významně snížily neproduktivní časy a objem vyprodukovaného šrotu z profilů.

 

„Celkově vedlo investování do nového lisu k úspoře energie, výraznému zvýšení produktivity, spolehlivosti procesu výroby a k zvýšení kvality. Rovněž investice do získání odborných zkušeností s řezáním v lokalitě Monheim a Roermond představují obrovský krok v optimalizaci pracovních procesů. V neposlední řadě je nutné zmínit, že i zaměstnanci profitují z ergonomických pracovních podmínek s nejvyšší možnou úrovní bezpečnosti práce.“, zdůrazňuje Bernd Schäfer.

 

Automatická pila instalovaná v roce 2017 v Monheimu, disponuje zásobníkem, na který lze naložit zabalené polotovary. Obal profilu je zachycen upínací jednotkou a  následně rozřezán pilou. Posuv se provádí pomocí vysoce dynamického lineárního pohonu – technologie, která se mimo jiné používá i v železničním systému Transrapid. Tímto se profily přesně umístí a zvýší se i výkon. Díky krátké době posuvu je systém nejen velmi flexibilní, ale především schopný produkovat výrobky v rozpětí od 10 mm do 3.500 mm s obrovskou přesností.

 

Také automatická pila, která se nedávno instalovala v apt Extrusions B. V. v Roermondu, vykazuje obzvláště dobré výsledky v produkci hotových výrobků. Pila byla speciálně vyvinutá tak, aby splňovala požadavky trhu, a dobře doplňovala stávající zařízení ve výrobně. Řada nových zakázek, hlavně z oblasti užitkových vozidel, bylo již zhotovena touto novou pilou. Velmi náročné požadavky na normy lákají nejenom jiná odvětví průmyslu, ale i nové zákazníky.

 

Skupina apt Group je aktivní v oblastech extruze hliníku a dalšího zpracování.  Přibližně 1000 zaměstnanců v Německu, Nizozemsku a České republice generuje roční tržby ve výši přibližně 250 milionů. S šesti lisovacími linkami, nejmodernějším vývojem dalšího zpracování a třemi eloxovanými linkami patří apt k vedoucím společnostem zabývajícím se zpracováním hliníku v západní Evropě. Společnost dodává významným zákazníkům z oblasti stavebnictví, dopravy a průmyslu. Mezi produkty patří hliníkové profily, které se částečně dále zpracovávají a zušlechťují; hotové hliníkové výrobky a systémy.


Bernd Schäfer, CEO apt Group, Monheim am Rhein

16.03.2018

Bernd Schäfer znovu zvolen předsedou odborného sdružení hliníkových polotovarů - GDA 

 

Düsseldorf, 16. března 2018 – Bernd Schäfer, jednatel společnosti apt Sedant Holding GmbH sídlící (Monheim), byl na členské schůzi znovu zvolen předsedou Asociace hliníkových polotovarů GDA (Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.) sídlící v Düsseldorfu. Svůj post znovu obhájil také místopředseda sdružení, Frank Busenbecker, jednatel společnosti Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert).

 

Sdružení GDA představuje největší skupinu výrobců v oblasti hliníkového průmyslu v celém Německu. V rámci odvětví bylo v roce 2017 vyprodukováno přibližně 2,5 milionu tun hliníkových polotovarů. Německo patří k největším výrobcům hliníkových polotovarů v Evropě a je považováno za jednoho z největších producentů i v celosvětovém měřítku. Z hliníkových polotovarů jsou zastoupeny plechy, pásy, desky, profily, tyče, trubky, dráty a hliníkové výkovky. Cílovým trhem pro prodej těchto výrobků je především oblast stavebnictví, dopravy, přepravy a obalových matriálů.

 

- Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.


zleva: Frans Kurvers, Bernd Schäfer

01.01.2018

Jednající společník Frans Kurvers odchází do důchodu


Po 20 letech úspěšného působení jako jednající společník a CEO apt Group odstupuje Frans Kurvers s platností k 31. 12. 2017 ze své funkce. 


Frans Kurvers působil v odvětví zpracování hliníku s vášní a patřičnou podnikatelskou angažovaností více než 40 let. Během této doby významně přispěl k rozvoji a přeměně původně rodinného podniku apt Hiller ve středně velkou firmu s mezinárodní působností. Prostřednictvím nové vlastnické struktury po zapojení skupiny SEDANT byly v roce 2015 položeny základy další úspěšné budoucnosti apt. Frans Kurvers i po svém odchodu zůstává nadále akcionářem apt Group.


Po úspěšném předávacím období přebírá od pana Kurverse odpovědnost za výkon funkce jednatele apt Group pan Bernd Schäfer, který se ujme svých úkolů počínaje dnem 1. ledna 2018.


Bernd Schäfer, budoucí CEO apt Group, Monheim am Rhein

17.08.2017

Bernd Schäfer se stává novým CEO apt Group


Po 20 letech úspěšného působení ve funkci jednajícího společníka (CEO) apt Group se Frans Kurvers rozhodl koncem roku ze své funkce odstoupit a přenechat plnou odpovědnost svému nástupci, panu Berndu Schäferovi. Bern Schäfer byl jmenován do funkce jednatele s účinností od 1. září 2017 a po krátkém přechodném období převezme v plné míře povinnosti, které měl ve funkci jednajícího společníka Frans Kurvers.


Bernd Schäfer působí v hliníkovém průmyslu již od roku 1999. Od roku 2008 byl zaměstnán ve firmě Alcoa a naposledy byl činný ve funkci viceprezidenta veřejné a globální dopravy a průmyslu ve firmě Arconic. Zde zodpovídal za globální strategii a uvádění válcovaných produktů na trh. Po ukončení studia sbíral Bernd Schäfer také rozmanité zkušenosti v ocelářském a niklovém průmyslu. Před příchodem do firmy Alcoa zastával mezinárodní vedoucí pozice v Hydro Aluminium a Alcan, mimo jiné je také předsedou odborného sdružení hliníkových polotovarů GDA (Svaz průmyslu hliníku, Düsseldorf).


01.07.2017

Nová organizační struktura apt Group


Se vstupem většinového akcionáře Sedant Foundation Holding Co. Ltd. do skupiny apt v polovině roku 2015 a s tím souvisejícím odchodem našeho zakladatele, pana Wernera Hillera, jsme položili základy pro vytvoření nástupnické společnosti. Nyní činíme další krok v tomto procesu a s platností od 1. 7. 2017 měníme organizační strukturu s ohledem na budoucí příležitosti k růstu.


Rozhodli jsme se namísto dosavadního označení apt Hiller GmbH nadále působit pod obchodním jménem apt Sedant Holding GmbH, které lépe vystihuje veškerou majetkovou účast a zahrnuté investice. Funkcí apt Sedant Holding GmbH je sjednotit a koordinovat vedení obchodních aktivit apt skupiny.


Zároveň jsme se rozhodli provést změnu pojmenování našich závodů zabývajících se protlačováním, a proto se apt Hiller GmbH s okamžitou platností mění na apt Extrusions GmbH & Co. KG. Dosavadní označení závodu apt Kurvers B. V. v Roermondu (NL) je ode dneška nahrazeno označením apt Extrusions B. V. Jde o podobnou změnu, jakou jsme již před časem provedli u apt Products GmbH a apt Products s.r.o. Cílem změny názvu je vyjasnění postavení a klíčových kompetencí v rámci apt skupiny.


09.02.2017

p. Marcel Loman jmenován Generálním ředitelem apt Kurvers B.V.


Po vice než 10ti uplynulých, kdy byl p. Frans Kurvers odpovědný za řízení apt Kurvers B.V., bylo předáno vedení do rukou p. Marcela Lomana. P. M. Loman byl jmenován generálním ředitelem apt Kurvers B.V. s účinností od 1.2. 2017. P. Loman nastoupil do apt Group v r. 2005 a v poslední době zastával funkci Zástupce ředitele apt závodu v Roemond , Holandsko. P. Frans Kurvers se soustředí výhradně na řízení aktivit apt Group a bude pracovat pro další rozvoj apt Group jako takové.


06.02.2017

Evropská cena v oblasti zpracování hliníku pro zákazníka apt - společnost van Campen Industries


V rámci Mezinárodního obchodního veletrhu HLINÍK 2016 v Düsseldorf obdrželo tuto speciální cenu několik společností, které v hliníkářském sektoru předvedly neobyčejné a inovativní designerské přístupy. Ceny byly předány 29.11. v Düsseldorf.  Společnost   Van Campen Industries obdržela speciální cenu za “Architekturu a Konstrukci” Kreativní a výjimečné zpracování fasády P+R dílny v železniční stanici v Elst/The Netherlands přesvědčila mezinárodní komisi. Hliníkové extrudované profily byly dodány firmou apt Kurvers B. V., Roermond/The Netherlands.


Centrum „The Edge“: Atrium

14.12.2016

Udržitelnost s apt


V Amsterdamu, konkrétně v jeho městské části Zuid, stojí high-tech kancelář, která je skutečně hodna svého jména „The Edge“ je považován za nejpůsobivější komplex kanceláří na světě.

The Edge dostal nejvyšší ratingové hodnocení v globální certifikaci nemovitostí (Building Research Establishment = BREEAM). Budova je promyšlená do nejposlednějšího detailu: The Edge je navržen tak, že optimálně využívá sluneční světlo, skleněná fasáda zajišťuje využití přirozeného denního světla po maximálně možnou dobu, aniž by došlo k ovlivnění vnitřní teploty. Jižní strana budovy je opatřena vysoce efektivními solárními panely, které poskytují ochranu před přehřátím, absorbují sluneční paprsky, v době, kdy mají svou největší sílu. A výsledek? Více využitelné energie nejen pro vytápění, ale i pro smartphony, laptopy a elektromobily, které zaměstnanci používají. Fasády jsou dílem Alcoa/Kawneer a jejich jádro tvoří protlačované profily apt Kurvers. 


04.07.2016

Chytré řešení pro mobilní příčky v interiéru


COARE Realisatie a De Vest Projecten, dvě začínající společnosti s velkými zkušenosti v oblasti architektury interiérů kanceláří, nyní společně vyvinuly zcela nový systém vnitřních příček, který díky unikátnímu zipovému spojení nabízí ještě větší flexibilitu. Jednotlivé příčky mohou být snadno a rychle rozebrány, přestavěny dle požadavku do nového rozložení a zase spojeny zpět pomocí zipového mechanismu. Tento inovativní systém byl nejprve instalován pro jednoho z francouzských zákazníků a další podobné projekty budou následovat. Eloxované profily pro zhotovení konstrukce dodává apt Kurvers B. V., Roermond.  


Vnitřní uspořádání v EPO, Rijswijk

02.05.2016

apt inovuje v EPO


V současné době probíhá výstavba nové budovy Evropského patentového úřadu (EPO – European Patent Office), který sídlí v Rijswijku (Holandsko), nedaleko Haagu. Projekt a samotná výstavba byly svěřeny do rukou čtyř podniků skupiny TBI, jednomu z největších nizozemských koncernů zabývajících se výstavbou a projektováním budov a dvěma předním architektonickým firmám: Atelier Jean Nouvel (Paříž) a Dam&Partners Architecten (Amsterdam).


Nakonec byl pro výstavbu vybrán návrh 100 m vysoké a 150 m široké budovy s velmi rafinovanou dvojitou prosklenou fasádou, která se zrcadlí na hladině vody. Vstup pro návštěvníky je umístěn pod vodou a plynule přechází v rozlehlou, šest metrů vysokou prosvětlenou přístupovou halu. Nová budova Evropského patentového úřadu poskytuje na svých 80.000 metrech čtverečních flexibilní a pohodlné pracovní zázemí pro 1.750 zaměstnanců, svými otevřenými prostory podporuje vzájemnou interakci, komunikaci a spolupráci. Tento odvážný prvek moderní architektury symbolizuje samotné poslání patentového úřadu, a sice podporovat inovace v Evropě. 


Firma apt Kurvers B. V. byla vybrána jako preferovaný dodavatel kompletního interiérového řešení, vnitřní konstrukce skleněných stěn budou vyrobeny z profilů firmy apt. Podle současných plánů bude nová budova úřadu předána do užívání v sprnu 2017.


Heiko Abendroth, CFO apt Group

14.01.2016

Heiko Abendroth se stává CFO apt Group


S účinností od 01.01.2016 je pan Heiko Abendroth (39) jmenován jako Chief Financial Officer apt Group. V této funkci je přímo podřízený společníkovi Fransi Kurversovi.


Studium bankovnictví a ekonomie ukončil jako Dipl. ekonom/Bachelor of Commercial Economics a první zkušenosti získal jako Senior analytik/Vedoucí týmu podnikových financí v poradensví. Pak odstartoval Heiko Abendroth kariéru u Bilfinger Piping Technologies GmbH v Oberhausenu. Tam pracoval naposledy jako jednatel/CFO, mimo jiné zodpovědný za podnikový kontroling, finance, obchodní projektový management, personál, smluvní vztahy, IT, právní vztahy, compliance, ochranu dat.


Heiko Abendroth nahrazuje Barbaru Gregor, která apt Group opustila, aby přijala novou výzvu jako vedoucí kontrolingu u ThyssenKrupp Materials International v Essenu.


Award „Best R&D and Innovation“  apt

17.09.2015

apt vyznamenáno jako nejlepší dodavatel pro Výzkum, Vývoj a Inovace

 

apt Products bylo vyznamenáno dodavatelským oceněním firmou Siemes MC jako nejlepší v oblasti Výzkumu a vývoje a inovací. Z 360 hodnocených dodavatelů ze všech oblastí pozval Siemens Motion Control do Norimberka 25 nominovaných Top-dodavatelů a vyznamenal vždy nejlepšího v pěti kategoriích. Skupina apt vyvinula úspěšně společně se Siemensem novou generaci chladičů. Na tomto úspěchu se podílelo vice členů skupiny apt. Profil byl vyvinut v apt Hiller GmbH v Monheimu, Technologie a strojní concept zpracování v apt Products v Chebu a péči o zákazníka obstarával apt Products GmbH v Eckentalu.


Hubertus Schomacher, vedoucí managementu kvality apt Hiller GmbH

17.10.2013

apt Hiller certifikován pro Energy-management-system


Normou ISO 50001, zveřejněnou v červnu 2011, byly poprvé stanoveny mezinárodní standardy pro systém managementu energií. apt Hiller, jako podnik s vysokou energetickou spotřebou si vytyčil jako výzvu zavést systém managementu energií podle DIN EN ISO 50001, jehož účinnost potvrdil externí audit počátkem září 2013. Tento management systém pomáhá monitorovat toky energií v podniku, měřit je a lokalizovat největší spotřebitele, cíleně stanovovat opatření k redukci spotřeby a tím zvýšit využití energie, snižovat náklady a odlehčit životnímu prostředí.16.05.13

apt s CE - značkou

 

Apt Hiller GmbH získala díky úspěšné externí certifikaci podle EN 15088 oprávnění označovat stavební produkty z hliníkových slitin pro nosné konstrukce značkou CE. Toto označení bude na přání zákazníka uvedeno na průvodních listech a potvrzovat, že produkt odpovídá relevantním směrnicím EU a splňuje požadované mechanické vlastnosti pro danou slitinu jako pevnost v tahu, mez kluzu a tažnost.