• apt-aluminium-Monheim.png
  • apt-aluminium-Roermond.png
  • apt aluminium products Eckental.png
  • apt aluminium Cheb 1000.png

Čísla

SKUPINA apt GROUP V ČÍSLECH


Výrobní kapacita lisování profilů roč                                              80.000 t          


Výrobní kapacita povrchové úpravy ročně                                   7,0 Mil. m2


Výrobní kapacita dalšího zpracování ročně                                  15.000 t


Obrat                                                                                                         ca. Mil. € 250 p.a.


Počet zaměstnanců                                                                               ca. 1.000

Historie

VÝVOJ JE MOTOREM NAŠEHO ÚSPĚCHU

 

1972

Založení Hiller & Maldaner GmbH – dnes apt Extrusions GmbH, Monheim


1995

Uvedení závodu na eloxování v Monheimu do provozu


2003

Převzetí závodu na další zpracování Oehme Metallbearbeitung GmbH & Co. KG v Eckentalu – dnes apt Products GmbH


2004

Rozšíření kapacity lisování profilů skupiny apt Group převzetím Alcoa Roermond Extrusions v Nizozemsku – dnes apt Kurvers B.V.


2006

Výstavba nové výrobní haly pro další zpracování v průmyslové zóně Dolní Dvory – Cheb v České republice. Dnešní apt Products s.r.o.


2009

Přesun apt Products s.r.o. do nového provozu v Chebu, Česko


2014/15

SEDANT Group, Beijing, je většinovým akcionářem apt; Werner Hiller jako společník odchází


2017

Od 01.07.2017 mění apt Hiller GmbH název na apt Sedant Holding GmbH a funguje jako mateřská společnost pro všechny pobočky apt. Výroba profilů a související činnosti je přesunuta do apt Extrusions GmbH & Co. KG. Pobočka apt Kurvers B.V. je přejmenována na apt Extrusions B.V.


2019

Guido Pühse se svým GP Holding GmbH převzal 69,9% podílů ve skupině apt. 25% podílů zůstává ve vlastnictví pana Franse Kurverse a 5,1% je v držení minoritního podílníka.


Vše z jedné ruky

Skupina apt Group je skupinou pěti samostatných společností, které spolu úzce spolupracují a využívají tak potenciálu synergie v rámci skupiny, který je založen na výměně zkušeností a inovací, vedoucí k výraznému zvýšení hodnoty výsledného produktu, jehož vlastnosti vznikají postupně již od momentu volby suroviny přes výrobu profilů až k obrobenému výrobku s konečnou povrchovou úpravou.

apt Extrusions GmbH & Co. KG, Monheim/Německo

- Výrobní plocha: 44.110 m²

- Výrobky: hliníkové profily s povrchovou úpravou nebo bez povrchové úpravy

- Zákazníci: vedoucí společnosti na trhu z oblastí automobilového průmyslu, stavebního průmyslu, strojírenství, elektroniky a elektrotechniky

- Trhy: Německo, Rakousko, Švýcarsko


apt Extrusions B.V., Roermond/Nizozemí

- Výrobní plocha: 21.500 m²

- Výrobky: hliníkové profily s povrchovou úpravou nebo bez povrchové úpravy

- Zákazníci :vedoucí společnosti na trhu z oblastí automobilového a stavebního průmyslu

- Trhy: Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Francie, Velká Británie, oblast Skandinávie


apt Products GmbH, Eckental/Německo

- Výrobní plocha: 9.790 m²

- Výrobky: obrábění a zpracování hliníkových protlačovaných profilů, plechů a polotovarů z nich, včetně povrchové úpravy. Výroba výrobků, komponent a modulů

- Zákazníci: vedoucí společnosti na trhu z oblastí automobilového (osobní vozy, užitková vozidla), všeobecného průmyslu (strojírenství, přesné díly pro elektrotechniku), a stavebnictví

- Trhy:  Evropa, USA, Čína


apt Products s.r.o., Cheb/Česká republika

- Výrobní plocha: 9.145 m²

- Výrobky: obrábění a zpracování hliníkových profilů, plechů a polotovarů z nich včetně povrchové úpravy. Výroba hotových výrobků, modulů a komponent

- Zákazníci: vedoucí společnosti na trhu z oblasti automobilového (osobní vozy, užitková vozidla), obecného průmyslu (strojíenství, přesné díly pro elektrotechniku), a stavebnictví

- Trhy:  východní Evropa